Dovolená v Alpách Dovolená v Alpách Dovolená v Alpách Dovolená v Alpách Dovolená v Alpách Dovolená v Alpách Dovolená v Alpách

Impressum - Chalet Cristall & Chalet Josi

 

Vlastník

Rosenberger-Peham Ges. n. b. R. (Gesellschaft nach bürgerlichem Recht)
Obern 29a
A-6105 Leutasch / Tirol / Österreich

USt-IdNr: ATU66817518

Telefon: +43 5214 6469 | Telefax: +43 5214 6469 22
E-Mail: info@chalet-cristall.com | Web: www.chalet-cristall.com

 

Kontakt v České republice

Chalet Cristall & Chalet Josi

Web: www.dovolenavalpach.cz | E-Mail: objednavky@dovolenavalpach.cz

na základě obstaravatelské smlouvy via:

Fortus, s.r.o.
Lesní 125, CZ-250 70 Postřižín

Telefon: +420 602 380 064
e-mail: info@fortus.cz
Jednatelé společnosti: Ivana Lorenzová a ing. Martin Lorenz

Sídlo společnosti: Postřižín 

Obchodní rejstřík: Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 49008

DIČ: CZ25092219

 

Webdesign

VMD Software, Jakub Vobořil

 

Fotografie

Fortus, s.r.o., Ing.Martin Lorenz a další na základě smluvního ujednání (viz dále v textu)

Vyloučení ručení

Obsah těchto stránek byl sestaven s největší možnou pečlivostí a má čistě informační charakter. Přesto se nemůže Fortus, s.r.o. zaručit za bezchybnost a přesnost obsažených informací a neodpovídá za aktuálnost informací uvedených na těchto stránkách. Společnost Fortus, s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody, které by vznikly přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, nebo z jednání založených na informacích zde publikovaných.

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách www.dovolenavalpach.cz podléhají ochraně duševního vlastnictví, tedy zejména zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění, zákonu č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, v platném znění, zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách v platném znění a dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. Obsah této webové stránky nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům bez souhlasu oprávněné osoby. Některé webové stránky obsahují také obrázky podléhající ochrannému označení třetích osob. Fortus s.r.o. si za tímto účelem zajistil souhlas oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K jejich dalšímu šíření a použití pro komerční účely je třeba zajistit si souhlas držitele (vlastníka) chráněného označení.

 

Zákonná upozornění

Společnost Fortus s.r.o. těší Vaše návštěvy této webové stránky a Váš zájem o naše služby. Zadáním svých osobních údajů na této webové stránce návštěvník souhlasí s tím, a dává souhlas k tomu, aby tyto osobní údaje byly uloženy, zpracovány a popř. předány společnosti Rosenberger-Peham Ges. n. b. R. výlučně za účelem individuálního obsloužení tohoto návštěvníka, zaslání informací o nabízených službách. Společnost Fortus, s.r.o. Vás ujišťuje, že s Vašimi údaji bude zacházeno v souladu s platnými ustanoveními o ochraně osobních informací.

© Copyright 2018 by Fortus, s.r.o.